به نام خداوند جان و خرد

نشست خبری کنسرت گروه فروزان در حالی برگزار شد که بیژن کامکار به خاطر کسالت در این نشست خبری حضور پیدا نکرد. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57308.aspx

Comments are closed.