به نام خداوند جان و خرد

هنری هادسون هنرمند بریتانیایی به دلیل گرانی رنگ و روغن به استفاده از خمیر مجسمه‌سازی روی آورده است. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-56967.aspx

Comments are closed.