به نام خداوند جان و خرد

کتاب ˝آموزش‌های داستان‌نویسی مامان پیچ برای هیچ˝ توسط انتشارات گل آقا در نمایشگاه کتاب عرضه می‌شود. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-56894.aspx

Comments are closed.