به نام خداوند جان و خرد

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در استان خراسان شمالی بر تلاش در زمینه‌ی توسعه و ترویج سواد خواندن تاکید کرد…n00080994 s - کانون فرصتی بی‌نظیر برای توسعه‌ی سواد خواندن - کانون فرصتی بی‌نظیر برای توسعه‌ی سواد خواندن - کانون فرصتی بی‌نظیر برای توسعه‌ی سواد خواندن - کانون فرصتی بی‌نظیر برای توسعه‌ی سواد خواندن

منبع:http://www.honarnews.com/vdcjxheo.uqeyhzsffu.html

Comments are closed.