به نام خداوند جان و خرد

«کاشان» عضو جديد لیگ شهرهای تاریخی جهان

لیگ شهرهای تاریخی جهان، روز ششم خرداد به طور رسمي عضويت شهر كاشان در اين ليگ را اعلام كرد… n00081167 s - «کاشان» عضو جديد لیگ شهرهای تاریخی جهان

منبع:http://www.honarnews.com/vdccmsq4.2bqse8laa2.html

Comments are closed.