به نام خداوند جان و خرد

دفتر پایگاه عکس چیلیک در برنامه‌های آموزشی عکاسی بهارانه سال جدید از برگزاری کارگاه‌های عکاسی در موقعیت‌ خارج از تهران خبر داد.n00080051 s - کارگاه عکاسی مستند و طبیعت در کردستان برگزار می‌شود - کارگاه عکاسی مستند و طبیعت در کردستان برگزار می‌شود - کارگاه عکاسی مستند و طبیعت در کردستان برگزار می‌شود - کارگاه عکاسی مستند و طبیعت در کردستان برگزار می‌شود

منبع:http://www.honarnews.com/vdcdfz0j.yt0zk6a22y.html

Comments are closed.