به نام خداوند جان و خرد

در شرایطی که ورود پیکر پاک ۱۷۵ شهید غواص به کشور، باعث به راه افتادن موج تازه‌ای از اظهارات ضدجنگ در فضای مجازی شده است، رئیس موزه جنگ جهانی دوم روسیه طی اظهارنظری جالب درباره دفاع مقدس مردم ایران، پرده از عمق ناآگاهی شبه روشنفکران برداشت…n00081008 s - ژنرال روسی هم فهمید، شبه روشنفکران نفهمیدند! - ژنرال روسی هم فهمید، شبه روشنفکران نفهمیدند! - ژنرال روسی هم فهمید، شبه روشنفکران نفهمیدند! - ژنرال روسی هم فهمید، شبه روشنفکران نفهمیدند!

منبع:http://www.honarnews.com/vdcg7z97.ak9qz4prra.html

Comments are closed.