به نام خداوند جان و خرد

˝پیرمرد و دریا˝ اثر ارنست همینگوی و ترجمه حمید رضا رضایی، مجموعه غزل ˝گندم به گندم˝ اثر یاسین محمدی، مجموعه داستانی از مجید قیصری و رمانی خواندنی از یوکو اوگاوا، نویسنده ژاپنی از تازه‌های این روزهای کتاب هستند. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57390.aspx

Comments are closed.