به نام خداوند جان و خرد

دومین روز همایش ناصرخسرو در تالار مولوی دانشگاه شهید بهشتی دوشنبه 21 اردیبهشت برگزار شد. سخنرانیها در دو نشست صبح و بعد از ظهر و به موازات آنها، دو نشست هم در تالار ناصر خسرو که به همین مناسبت نامگذاری شده بود، برگزار شد.

منبع:
http://www.chn.ir/NSite/FullStory/?Id=115732

Comments are closed.