به نام خداوند جان و خرد

پویش صعود

” پویش صعود” به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان برگزار شد

تندیس همایش پویش سعود

تندیس همایش پویش سعود

 

مراسم “پویش صعود” به مناسبت روز مبارزه با کار کودکان با حضور گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران و با حمایت شرکت تندیس و پیکره شهریار در مجموعه ورزشی پاس قوامین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت تندیس و پیکره شهریار، در جریان مراسم “پویش صعود” به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان برگزار که در این مسابقه فوتسال نیز 2 تیم منتخب کودکان کار و ستارگان هنر ایران مورد استقبال خوب حاضران در سالن قرار گرفتند.
گفتنی است مراسم پویش صعود به مناسبت روز مبارزه با کار کودکان با همکاری اداره ورزش و جوانان شمال غرب برگزار که در این برنامه مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از مدیران و هرمندان شرکت داشتند.
تصاویر : محمدحسین موحدی نژاد خبرگزاری تسنیم
منبع : خبرگزاری تسنیم