به نام خداوند جان و خرد

پنجره‌های روز، پنجره‌های شب / نمایش یک دهه نقاشی‌های پری‌‎یوش گنجی در گالری آریانا

گالری آریانا میزبان پنج دوره از آثار پری‎یوش گنجی نقاش پیشکسوت معاصر می‌‏شود. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57654.aspx

Comments are closed.