به نام خداوند جان و خرد

دبیر و سخنگوی انجمن میراث فرهنگی تاریانا خوزستان گفت: شرکتی وجود داشته که به صورت صوری از طریق آن مجوزهایی برای تخریب بناهای تاریخی در بافت دزفول صادر می‌شده که مستندات آن شنبه تحویل حراست، یگان حفاظت و مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان داده خواهد شد تا به این تخلفات رسیدگی شود.n00081270 s - پرده‌برداری از تخلفات بیشتر در میراث فرهنگی دزفول - پرده‌برداری از تخلفات بیشتر در میراث فرهنگی دزفول - پرده‌برداری از تخلفات بیشتر در میراث فرهنگی دزفول - پرده‌برداری از تخلفات بیشتر در میراث فرهنگی دزفول

منبع:http://www.honarnews.com/vdchvin6.23nzqdftt2.html

Comments are closed.