به نام خداوند جان و خرد

پس از اتمام مراحل داوری ابتدایی، داوری نهایی آثار آوازی دومین دوره‌ جشنواره موسیقی ایرج بسطامی با حضور شرکت‌کنندگان نهایی انجام شد. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57019.aspx

Comments are closed.