به نام خداوند جان و خرد

همکاری‌های فرهنگی و میراثی ایران و نیکاراگوئه توسعه می‌یابد

رئیس سازمان میراث فرهنگی و سفیر نیکاراگوئه در دیدار با یکدیگر بر توسعه همکاری‌های فرهنگی با محوریت سه حوزه فعالیت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و امضای تفاهم‌نامه درباره آن تاکید کردند.n00081589 s - همکاری‌های فرهنگی و میراثی ایران و نیکاراگوئه توسعه می‌یابد - همکاری‌های فرهنگی و میراثی ایران و نیکاراگوئه توسعه می‌یابد - همکاری‌های فرهنگی و میراثی ایران و نیکاراگوئه توسعه می‌یابد - همکاری‌های فرهنگی و میراثی ایران و نیکاراگوئه توسعه می‌یابد

منبع:http://www.honarnews.com/vdcaomna.49n6a15kk4.html

Comments are closed.