به نام خداوند جان و خرد

دکتر احمد معتمدی رئیس دانشگاه صنعتی امیر کبیر معتقد است نگاه سیاسی و تحریم ها باعث شده تا رتبه اصلی دانشگاههای ایران به درستی در جهان معرفی نشوند.n00080854 s - نگاه سیاسی و تحریم ها در پایین اعلام شدن رتبه اصلی دانشگاههای ایران موثر بودند - نگاه سیاسی و تحریم ها در پایین اعلام شدن رتبه اصلی دانشگاههای ایران موثر بودند - نگاه سیاسی و تحریم ها در پایین اعلام شدن رتبه اصلی دانشگاههای ایران موثر بودند - نگاه سیاسی و تحریم ها در پایین اعلام شدن رتبه اصلی دانشگاههای ایران موثر بودند

منبع:http://www.honarnews.com/vdceev8v.jh87ni9bbj.html

Comments are closed.