به نام خداوند جان و خرد

˝واشنگتن – تهران˝ عنوان نمایشگاهی از مجموعه عکس‌های موبایلی آزیتا مشایخی است که تا آخر اردیبهشت در کافه گالری ایرانشهر دایر خواهد بود. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-56861.aspx

Comments are closed.