به نام خداوند جان و خرد

"نگارخانه ای به وسعت یک شهر" مخاطبین آثار هنری را افزایش می‌دهد

حسین محجوبی نقاش پیشکسوت در خصوص طرح “نگارخانه ای به وسعت یک شهر” گفت: نمایش آثار هنری در سطح شهر می‌تواند در افزایش توجه عمومی نسبت به میراث هنری نقش مهمی ایفا کند و آشنایی بیشتر شهروندان با داشته های هنری مان را موجب شود…n00080703 s - "نگارخانه ای به وسعت یک شهر" مخاطبین آثار هنری را افزایش می‌دهد - "نگارخانه ای به وسعت یک شهر" مخاطبین آثار هنری را افزایش می‌دهد - "نگارخانه ای به وسعت یک شهر" مخاطبین آثار هنری را افزایش می‌دهد - "نگارخانه ای به وسعت یک شهر" مخاطبین آثار هنری را افزایش می‌دهد

منبع:http://www.honarnews.com/vdchxqn6.23nvvdftt2.html

Comments are closed.