به نام خداوند جان و خرد

مراسم نکوداشت رحیم دولتی، مترجم قرآن، نهج البلاغه و «دایرالمعارف امام شناسی» به زبان انگلیسی، صبح روز جمعه، ۸ خرداد جمعی از استادان، پژوشگران علوم قرآنی و زبان انگلیسی و شاگردان این معلم سابق زبان مدرسه نیکان برگزار می شود.n00081087 s - نکوداشت مترجم قرآن، نهج البلاغه و دایرالمعارف امام شناسی به زبان انگلیسی - نکوداشت مترجم قرآن، نهج البلاغه و دایرالمعارف امام شناسی به زبان انگلیسی - نکوداشت مترجم قرآن، نهج البلاغه و دایرالمعارف امام شناسی به زبان انگلیسی - نکوداشت مترجم قرآن، نهج البلاغه و دایرالمعارف امام شناسی به زبان انگلیسی

منبع:http://www.honarnews.com/vdcd5z0j.yt0fj6a22y.html

Comments are closed.