به نام خداوند جان و خرد

مدیرکل توسعه و ترویج معاونت صنایع دستی در خصوص برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی نماز در آیینه میراث فرهنگی گفت: پس از بررسی داوران بیش از ۳۰۰ اثر به عنوان اثر منتخب برگزیده شدند تا در ایام برگزاری نمایشگاه همایش نماز در آیینه میراث فرهنگی در معرض دید علاقمندان قرار گیرد. n00080991 s - نمایش 200 اثر منتخب هنرهای سنتی در موزه ملی - نمایش 200 اثر منتخب هنرهای سنتی در موزه ملی - نمایش 200 اثر منتخب هنرهای سنتی در موزه ملی - نمایش 200 اثر منتخب هنرهای سنتی در موزه ملی

منبع:http://www.honarnews.com/vdcgqy97.ak9zy4prra.html

Comments are closed.