به نام خداوند جان و خرد

نمایشگاه ۵ هزار سال لباس بانوی ایرانی در کاخ نیاوران

به مناسبت هفته میراث فرهنگی، برای نخستین بار نمایشگاهی از لباس بانوی ایرانی در دوره های تاریخی مختلف و از ۵ هزار سال پیش تا دوره قاجار با عنوان «فرآفرین» در کاخ اختصاصی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برگزار می شود.n00080805 s - نمایشگاه ۵ هزار سال لباس بانوی ایرانی در کاخ نیاوران - نمایشگاه ۵ هزار سال لباس بانوی ایرانی در کاخ نیاوران - نمایشگاه ۵ هزار سال لباس بانوی ایرانی در کاخ نیاوران - نمایشگاه ۵ هزار سال لباس بانوی ایرانی در کاخ نیاوران

منبع:http://www.honarnews.com/vdcamana.49nww15kk4.html

Comments are closed.