به نام خداوند جان و خرد

شهرداری همدان، این بار زور خود را برای تخریب قدیمی‌ترین زورخانه‌ی شهر دوره مادها می‌آزماید تا فضا را برای احداث پارک‌سوار در این محدوده آماده کند…n00080528 s - نفس‌های آخر قدیمی‌ترین زورخانه همدان ... - نفس‌های آخر قدیمی‌ترین زورخانه همدان ... - نفس‌های آخر قدیمی‌ترین زورخانه همدان ... - نفس‌های آخر قدیمی‌ترین زورخانه همدان ...

منبع:http://www.honarnews.com/vdcc4pq4.2bqxi8laa2.html

Comments are closed.