به نام خداوند جان و خرد

موزه ملی ایران همزمان با اختتامیه نمایشگاه ” نماز در آیینه میراث فرهنگی”  بیست و پنجمین نشست علمی خود را برگزار می کند. به گزارش روابط عمومی موزه ملی ایران، موضوع این نشست در خصوص ” هاترا و پالمیر، دو گوهر هنر اشکانی ” است که توسط  وستا سرخوش (موزه دار موزه بریتانیا) برگزار خواهد شد. در این نشست سرخوش سعی دارند در خصوص هنر سده های اول تا سوم میلادی به طور عام، و هنر اشکانی به طور خاص، اطلاعاتی را در اختیار علاقمندان و پژوهشگران قرار دهند.   پادشاهی محلی هاترا در شمال بین النهرین، از نظر سیاسی به شاهنشاهی اشکانی وابسته بود، اما پالمیر، واحه ای در بیابان های سوریه و بخشی از امپراتوری روم بود. هاترا به دلیل موقعیت جغرافیایی و وابستگی اش به شاهنشاهی اشکانی، تحت تاثیر آثار و مواد فرهنگی پارتی قرار داشت. شواهد این تاثیر را می توان در نمونه هایی عالی از پیکره ها، نقش برجسته ها و همچنین کاخ های ایوان دار با شکوه دید. از سوی دیگر پالمیرتحت کنترل اشکانیان قرار نداشت، اما هنر و به ویژه پوشاک اشکانی، به دلیل شرکت فعال بازرگانان پالمیری در تجارت بین المللی، در میان ساکنان مرفه شهر بسیار مجرب بود.   این نشست در روز یکشنبه، 17 خرداد 1394 از ساعت 10 تا 11 در تالار سخنرانی موزه ملی ایران واقع در خیابان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر برگزار می شود. شرکت در این نشست برای عموم علاقمندان آزاد است.

منبع:http://www.chtn.ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=99326

Comments are closed.