به نام خداوند جان و خرد

نخستین کارگاه آموزشی میراث فرهنگی ناملموس برای تشکل های مردم نهاد برگزار شد

نخستین کارگاه آموزشی میراث فرهنگی ناملموس برای تشکل های مردم نهاد همزمان با روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت و گو و توسعه درآمدی بر عملیاتی سازی کنوانسیون 2003 برگزار شد. به گزارش میراث آریا(chtn): این کارگاه آموزشی که به بهانه عملیاتی سازی کنوانسیون 2003 با حضور جمعی از فعالان تشکل های مردم نهاد با هماهنگی مرکز میراث ناملموس تهران، دفتر امور مجامع و تشکل های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی و انجمن پژوهشگران دوستدار میراث فرهنگی صبح امروز دوم خرداد ماه برگزار شد. در این نشست استر کیش لاروش مدیر و نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران با اشاره روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتگو و توسعه و همزمانی آن با برگزاری این کارگاه گفت: امروز برای آغاز کارگاه آموزشی شما در مورد اجرای کنوانسیون 2003 چه روز مناسبی است. تنوع فرهنگی میراث مشترک ما و منبع مهم هویت و توانمندی و شتاب دهنده ای برای نوآوری و توسعه پایدار است.همچنین دعوتی به گفتگو و همکاری بین ملت هاست و مارا قادر به گشودن افق دیدگاه های خود به دیگران و ایجاد راه های جدید اندیشیدن می کند. وی ادامه داد: دولت های عضو یونسکو در سال 2001 به اتفاق آراء” اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی” را تصویب کردند.این اعلامیه حفاظت از تنوع زیستی به مثابه یک الزام اخلاقی و جدایی ناپذیر از احترام و کرامت انسانی و به عنوان ظرفیتی برای بیان، خلاقیت ونوآوری ترغیب می کند. وی افزود: اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی همچنین بر اهمیت هویت فرهنگی شامل میراث فرهنگی، احترام به حقوق فرهنگی از جمله حق مردم در اجرای مراسم فرهنگی خود ونیز برآزادی بیان و خلاقیت وحفظ زبان ها تاکید داشته و بسیاری از حقوق انسانی در این کنوانسیون های فرهنگی یونسکو لحاظ شده است. نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران در ادامه سخنانش به تخریب آثار فرهنگی تاریخی اشاره کرد  افزود: در روزگاری که شاهد تخریب بی امان اماکن میراث فرهنگی ارزشمند و بی نظیر در منطقه در اثر تلاشی عامدانه برای نابودی تاریخ و عظمت روح انسانی هستیم، معتقدم که حفظ و ترویج میراث زنده به عنوان منبع هویت ما اهمیتی روز افزون دارد، ما باید با کسانی که در صدد تخطئه گوناگونی فرهنگی و نفی تکثر آرا و نظرات و عقاید هستند با دفاع از آزادی از طریق غنای فرهنگ ها و بیان خلاق خود مقابله کنیم. وی خاطر نشان کرد: ما در یونسکو بر این باوریم که همکاری دولت ها و ملت ها با یکدیگر در ثبت مشترک آثار میراث فرهنگی در راستای روحیه گفتگو، درک متقابل و همکاری، با اهداف و ماموریت یونسکو که همانا ایجاد صلح و درک متقابل میان ملت ها و کشورهاست همخوانی دارد. وی در پایان افزود: امیدوارم این کارگاه آموزشی برای همگی شما پرباروموفق بوده وهمچنین برای شما در تلاش های ارزشمندتان در اجرای کنوانسیون 2003 آرزوی موفقیت دارم. گفتنی است،پس از سخنرانی استر کیش لاروش نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران این کارگاه آموزشی با حضور ویدا توحدی مدیر کل دفتر امور مجامع مردم نهاد سازمان، پرمون مدیر کل مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس آسیای غربی و مرکزی در ایران، و جمعی از فعالین و اعضای انجمن های مردم نهاد آغاز به کار کرد. 

منبع:http://www.chtn.ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=99063

Comments are closed.