به نام خداوند جان و خرد

جداره‌سازی خیابان ناصرخسرو، باعث تخریب کتیبه‌ی – کاشی ۸۳ ساله‌ی «توانا بود هر که دانا بود» شد.n00081044 s - ناتوان‌ها «توانا بود هر که دانا بود» را شکستند - ناتوان‌ها «توانا بود هر که دانا بود» را شکستند - ناتوان‌ها «توانا بود هر که دانا بود» را شکستند - ناتوان‌ها «توانا بود هر که دانا بود» را شکستند

منبع:http://www.honarnews.com/vdcgtz97.ak9qt4prra.html

Comments are closed.