به نام خداوند جان و خرد

پرواز همای خواننده موزیک ویدیو ˝گمنام˝ را به 175 شهید غواص تقدیم کرده است. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57944.aspx

Comments are closed.