به نام خداوند جان و خرد

همزمان با افتتاحیه همایش نمایشگاه نماز در آیینه میراث فرهنگی برنامه مناجات خوانی محمد صادق اسحاقی در موزه ملی ایران برگزار می شود.n00 81235 s - مناجات خوانی محمد صادق اسحاقی در موزه ملی ایران - مناجات خوانی محمد صادق اسحاقی در موزه ملی ایران - مناجات خوانی محمد صادق اسحاقی در موزه ملی ایران - مناجات خوانی محمد صادق اسحاقی در موزه ملی ایران

منبع:http://www.honarnews.com/vdciwrav.t1azp2bcct.html

Comments are closed.