به نام خداوند جان و خرد

مراشم شب موزه در محوطه سردر باغ ملی تهران برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران از برگزاری مراسم شب موزه همزمان با 18 ماه می روز جهانی موزه در محوطه سردر باغ ملی خبرداد. رجبعلی خسروآبادی موزه ها را تبلور هویت و گذشته یک جامعه دانست  و افزود:  از ابزارهایی که می توانند غرور ملی و خودباوری را در جامعه تقویت نماید ، نهادینه کردن فرهنگ بازدید از موزه ها است. خسروآبادی با اظهار اینکه موزه ها نماد توسعه یافتگی شهرها می باشد افزود : توسعه پایدار شهری ارتباط مستقیم با حفظ باورها و داشته های فرهنگی گذشتگان دارد. وی اشاره کرد : روزجهانی موزه هرساله فرصتی است برای پیوند بیشتر جامعه با میراث فرهنگی و موزه ها اما نباید کار فرهنگ سازی دیدار  از موزه و ایجاد  تعلق خاطر  به میراث فرهنگی را معطوف به ایام خاص کرد. مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران  گفت : نهادینه کردن بازدید از موزه ها را از عید سال 93 با اجرای طرح تهران کارت در  پایتخت آغاز کردیم که همین امر باعث شد تا بسیاری از همشهریان برای اولین بار از موزه ها بازدید کنند. وی تصریح کرد: حفظ میراث فرهنگی بدون شناخت و درک درست جامعه از آن امکان پذیر نخواهد بود . گفتنی است مراسم شب موزه در روز یک شنبه مورخ 27/2/94 با همکاری کمیته ملی موزه ها و وزارت امورخارجه در محوطه سردرباغ ملی ویژه مدیران و کارکنان  موزه های استان تهران ,و علاقه مندان  برگزار می شود . 

منبع:http://www.chtn.ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=98791

Comments are closed.