به نام خداوند جان و خرد

حسین هوشیار، معاون اجتماعی سابق چند منطقه در تهران و مداح اهل بیت، بر صندلی مدیریت باغ موزه قصر تکیه زد.n00081184 s - مدیریت باغ موزه قصر، به یک مداح رسید - مدیریت باغ موزه قصر، به یک مداح رسید - مدیریت باغ موزه قصر، به یک مداح رسید - مدیریت باغ موزه قصر، به یک مداح رسید

منبع:http://www.honarnews.com/vdcba8bw.rhb8wpiuur.html

Comments are closed.