به نام خداوند جان و خرد

مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد چهارشنبه و پنج شنبه تعطیل است

مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد چهارشنبه 23 و پنج شنبه 24 اردیبهشت ماه تعطیل است. به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد؛ این مجموعه فرهنگی تاریخی چهارشنبه 23 و پنج شنبه 24 اردیبهشت ماه تعطیل است.

منبع:http://www.chtn.ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=98748

Comments are closed.