به نام خداوند جان و خرد

كارگاه آموزشي مديريت توليد، بازرگاني در سنندج برگزارشد

كارگاه يك روزه مديريت توليد، بازرگاني و بازاريابي با حضور بيش 200 نفر از هنرمندان و صنعتگران رشته هاي مختلف صنايع دستي برگزار شد به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كردستان؛این  كارگاه يك روزه با حضور بيش 200 نفر از هنرمندان و صنعتگران رشته هاي مختلف صنايع دستي در سالن اجتماعات دانشكده علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج برگزارشد. گفتنی است، محورهاي و اهداف اصلي اين كارگاه يك روزه آشنايي با اصلاحات، آشنايي با تجارت و بازرگاني،آشنايي با تجارت الكترونيك و شيوه هاي نوين بازار يابي ، اصول اوليه صادرات، آشنايي با قوانين گمرك و صادرات و واردات، آشنايي با برندهاو اصول و مباني قيمت گذاري ، روشهاي بسته بندي و ارسال محصولات صنايع دستي با پست بوده كه توسط اساتيد دانشگاه كردستان ارائه شد. همچنین، در ادامه اين كارگاه يك روزه جلسه پرسش و پاسخ صنعتگران و هنرمندان نيز برگزار شد و صنعتگران به بيان ديدگاهها و نظرات و انتقادات و پيشنهادات خود پرداختند.  شايان ذكر است، در پايان اين كارگاه يك روزه گواهينامه از سوي اداره كل ميراث فرهنگي،  صنايع دستي و گردشگري براي شركت كنندگان در اين كارگاه يك روزه صادر شد.  

منبع:http://www.chtn.ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=99719

Comments are closed.