به نام خداوند جان و خرد

رییس بنیاد سعدی با بیان اینکه امسال ردیف اعتباری از طریق دولت در بودجه در نظر گرفته شده است گفت: بنیاد از توجه ویژه دولت و مجلس تشکر و قدردانی می کند.n00080928 s - قدردانی بنیاد سعدی از دولت برای تخصیص بودجه - قدردانی بنیاد سعدی از دولت برای تخصیص بودجه - قدردانی بنیاد سعدی از دولت برای تخصیص بودجه - قدردانی بنیاد سعدی از دولت برای تخصیص بودجه

منبع:http://www.honarnews.com/vdcg7y97.ak9zx4prra.html

Comments are closed.