به نام خداوند جان و خرد

بلیت‌های کنسرت همای پرواز در عرض شش ساعت بعد از بازگشایی سایت بلیت فروشی موسسسه فرهنگی هنری آوای هنر به اتمام رسید. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57795.aspx

Comments are closed.