به نام خداوند جان و خرد

فرشته نجفی تصویرگر کتاب ˝پ و دنیای پهناور˝ (pe e vadto mondo) به دعوت ناشر برزیلی این کتاب به برزیل می‌رود. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57125.aspx

Comments are closed.