به نام خداوند جان و خرد

رضا براهنی او را جزو 5 شاعر بزرگ شعر معاصر فارسی می‌داند… شاعری که شاید بتوان او را در زمره نوقدمایی‌های شعر معاصر دانست. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57965.aspx

Comments are closed.