به نام خداوند جان و خرد

  مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی بااشاره به جایگاه والای فردوسی حکیم و شان این شخصیت ارزشمند گفت: فردوسی حکیم مانند ستاره ای درخشان در آسمان فرهنگ و ادب ایران زمین است که به خوبی توانست تلفیقی بین فرهنگ ایرانی – اسلامی به وجود آورد. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، حسین زارع صفت با بیان این مطلب در مراسم گرامیداشت روز ملی فردوسی که پیش از ظهر امروز با حضور مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در فرهنگسرای آریو مصلی نژاد  مشهد برگزار شد گفت: وجود ستارگان فروزانی مانند فردوسی حکیم باید ما را برآن داشته باشد تا از داشته  ها و ظرفیت های فرهنگی و ادبی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. وی افزود: درسپهر فرهنگ و ادب ایران زمین شخصیت های برجسته ای وجود دارند که مانند خورشید روشنی بخش هستند اما در این میان فردوسی از ویژگی بسیار ارزشمندی برخوردار است که با سرایش شاهنامه کمک شایانی به زبان فارسی کرد. وی گفت: باید از داشته ها وظرفیت های خود به خوبی استفاده کنیم و از این ظرفیت های فرهنگی در هویت سازی و ایجاد هویت ملی استفاده بهینه ببریم. وی گفت: فردوسی به خوبی توانست فرهنگ ایران اسلامی را با هم تلفیق کرده و در شاهنامه آن را عرضه بدارد و به عنوان یک امانت ارزشمند و گران بها در تاریخ به امانت بسپارد و برماست که امانت دار خوبی باشیم. زارع صفت افزود: ملتی سرافراز است که بتواند از داشته های فرهنگی و ظرفیت هایی که در این حوزه وجود دارد به خوبی استفاده کند. مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ادامه داد: امیدوارم برگزاری مراسمی مانند روز ملی فردوسی درچه ای به سوی استفاده هرچه بهتر و بهینه تر از ظرفیت ها و داشته های فرهنگی ما باشد. وی گفت: در همین راستا اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی وظیفه خود می داند تا با برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم روز ملی فردوسی بتواند زمینه استفاده هرچه بهتر از ظرفیت های فرهنگی را در جامعه به وجود آورد.

منبع:http://www.chtn.ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=98813

Comments are closed.