به نام خداوند جان و خرد

فراخوان دو وزارتخانه برای «جایزه پوستر زمین سبز» به دلیل استقبال گسترده تا ۲۲ فروردین ماه ساعت ۸ صبح تمدید شد.n00080101 s - فراخوان «جایزه پوستر زمین سبز» تمدید شد - فراخوان «جایزه پوستر زمین سبز» تمدید شد - فراخوان «جایزه پوستر زمین سبز» تمدید شد - فراخوان «جایزه پوستر زمین سبز» تمدید شد

منبع:http://www.honarnews.com/vdcjvveo.uqeyyzsffu.html

Comments are closed.