به نام خداوند جان و خرد

رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری درسفرخودبه استان آذربایجان شرقی ازروستای کندوان بازدید کردوابراز امیدواری کرد که مشکلات ثبت جهانی این روستای تاریخی رفع شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی،مسعود سلطانی فر دربازدیدازروستای گردشگری کندوان با اشاره برلزوم ثبت این روستادرحافظه جهانی افزود: قرارگرفتن کندوان درفهرست نامزدهای ثبت جهانی یونسکو،نیازمند الزاماتی ست که درحال پیگیری برای حل مشکلات آن هستیم. وی وجود طرح جامع گردشگری برای این روستای تاریخی را یکی از الزامات ثبت جهانی آن دانست و عنوان کرد: با نظارت استانداری آذربایجان شرقی یک طرح جامع برای تسریع انجام مراحل پرونده ثبتی این روستای تاریخی آماده شده است که هر چه سریعتر این طرح اجرایی خواهد شد. وی باتاکیدبراین مطلب که مشکلات متعدداین روستابایدبه سرعت رفع شود گفت: یکی ازچالش های اساسی درپرونده ثبت جهانی روستای تاریخی کندوان،وجود ساخت وسازهای غیرمجازوبی رویه است که درسالهای قبل انجام شده وبه چهره تاریخی این روستاصدمه واردکرده است که باپیگیری ورفع این مشکل این پرونده برای ارسال به منظورثبت جهانی دریونسکوتکمیل می شود. وی همچنین مکان یابی برای تعدادی از اهالی روستا که خانه های غیرمجاز دارند از اولویت های روستای کندوان دانست و عنوان کرد: در اولین فرصت باید برای خانوارهایی که ساختمان های آن ها از طریق غیرمجاز ساخته شده است در روستاها و شهرستان های اطراف مکان یابی کرده و این خانوارها نقل مکان کنند تا مشکلات ثبت جهانی مرتفع شود. لازم به ذکر است، که روستای تاریخی کندوان جزو سه روستای صخره ای در جهان است و وجه تمایز این روستا نسبت به روستاهای صخره ای به دلیل وجود آثار حیات و زندگی در آن است. گفتنی است، این روستای تاریخی یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان اسکو است و به دلیل شرایط خاص معماری صخره ای در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

منبع:http://www.chtn.ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=98660

Comments are closed.