به نام خداوند جان و خرد

قباد شیوا هنرمند پیشکسوت گرافیک معتقد است طرح «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر» باعث می‌شود که مردم با سهولت با آثار هنری آشنا شوند…n00080708 s - طرح «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر» تشخیص هنری شهروندان را ارتقا می‌دهد - طرح «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر» تشخیص هنری شهروندان را ارتقا می‌دهد - طرح «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر» تشخیص هنری شهروندان را ارتقا می‌دهد - طرح «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر» تشخیص هنری شهروندان را ارتقا می‌دهد

منبع:http://www.honarnews.com/vdcc4mq4.2bqxx8laa2.html

Comments are closed.