به نام خداوند جان و خرد

صلاحى: 5 هزار متر نگارخانه برای تهران كم است / معرفى نگارخانه‌های برتر و رونمایى اثر تازه على شیرازی

در هفتمین آیین معرفی نگارخانه‌های برتر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محمود صلاحى رئیس این سازمان اقتصاد هنر را رکن اساسی ماندگاری هنر دانست و تازه‌ترین اثر نقاشی‌خط على شیرازى رونمایى شد. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-58065.aspx

Comments are closed.