به نام خداوند جان و خرد

برنامه شبی با محمد علی اسلامی ندوشن سی و یکم اردیبهشت ماه در سالن استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57316.aspx

Comments are closed.