به نام خداوند جان و خرد

سفیر ایتالیا در دیدار با سیدعباس صالحی رئیس بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عنوان کرد: امیدوار هستیم در سال آینده کشور ایتالیا به عنوان میهمان ویژه نمایشگاه انتخاب شود تا از این طریق، برای روابط بیشتر فرهنگی میان دو کشور به ویژه در زمینه کتاب، دریچه‌‌های بیشتری باز شود. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-56901.aspx

Comments are closed.