به نام خداوند جان و خرد

کیوریتور بنیاد تیت لندن در یک برنامه سخنرانی و نشست تخصصی پیرامون آثار بهمن محصص در تهران حضور خواهد یافت. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57447.aspx

Comments are closed.