به نام خداوند جان و خرد

دکتر «شهریار عدل» درگذشت

دکتر «شهریار عدل» صبح روز یکشنبه در فرانسه درگذشت…n00081532 s - دکتر «شهریار عدل» درگذشت

منبع:http://www.honarnews.com/vdcirwav.t1azp2bcct.html

Comments are closed.