به نام خداوند جان و خرد

سفیر و نماینده دائم ایران در یونسکو درحالی به اهمیت سازمان یونسکو در حفظ صلح و توسعه پایدار تاکید کرد که به گفته او دولتی تر شدن یونسکو نقصی است که باید درباره آن فکر کرد.

منبع:
http://www.chn.ir/NSite/FullStory/?Id=115709

Comments are closed.