به نام خداوند جان و خرد

در این گفت و گو شما از چند و چون فعالیت‌های انتشارات نی، یکی از مهمترین انتشاراتی‌های حال حاضر ایران در حوزه علوم انسانی، مطلع می‌شوید… . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-56998.aspx

Comments are closed.