به نام خداوند جان و خرد

خانه هنرمندان تبریز افتتاح شد

مراسم افتتاح خانه هنرمندان تبریز با حضور محمد سریر، رئیس شورای عالی و مجید سرسنگی، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، برگزار شد. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57939.aspx

Comments are closed.