به نام خداوند جان و خرد

در پی لفو نشست خبری بررسی عملکرد 15 ساله خانه موسیقی این نهاد توضیحاتی را پیرامون این کنسلی در اختیار رسانه‌ها قرار داد. . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57613.aspx

Comments are closed.