به نام خداوند جان و خرد

جلسه هیئت فوق العاده رسیدگی به تخلفات اداری سازمان به منظور بررسی پرونده تعرض به یکی از تپه های مجاور محوطه تاریخی چغامیش پنج شنبه 31 اردیبهشت ماه تشکیل شد. که در اولین اقدام دو تن از کارمندان متخلف به سه ماه آماده به خدمت محکوم شدند. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ اسدالله درویش امیری معاون امور مجلس، حقوقی و استان های سازمان با اشاره بر لزوم دفاع از آثار تاریخی و فرهنگی کشور گفت: خوشبختانه امروز دفاع از حفظ آثار تاریخی و فرهنگی در جامعه و در بین مردم نهادینه شده و مردم حفاظت از میراث فرهنگی را افتخار خود و دفاع از تاریخ می دانند و به محض کوچکترین تعرضی از سوی افراد سود جو و فرصت طلب از خود عکس العمل نشان می دهند. وی با اشاره به امتیاز بودن حساسیت مردم برای سازمان میراث فرهنگی افزود: این حساسیت برای سازمان میراث فرهنگی در درجه اول یک سرمایه است و نیز شبکه عظیم مردمی در قالب تشکل های مردم نهاد درمراقبت از اماکن تاریخی بسیاری از کمبودها، خلاء ها و کاستی های سازمان را جبران می کنند. درویش امیری در ادامه با اشاره به اتفاقات رخ داده در محوطه تاریخی و باستانی چغامیش خوزستان افزود: خوشبختانه در این زمینه با عکس العمل سریع مردم و حامیان میراث فرهنگی مواجه شدیم، این مردم ضمن اینکه با عکس العمل خود زمینه را برای سوء استفاده افراد سود جو، فرصت طلب و ناآگاه ناامن می کنند، سرمایه ای هستند برای سازمان تا در کمترین زمان از هرگونه تعرض به اماکن تاریخی مطلع شویم و به نوعی این مردم آگاه بازوی حمایتی سازمان میراث فرهنگی در حفاظت و حمایت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور هستند. وی ادامه داد: بر همین اساس به محض اطلاع از خبر تعرض به یکی از تپه های مجاور محوطه تاریخی باستانی چغامیش ریاست سازمان به سرعت هیئتی را به منطقه اعزام کرد که با همکاری مدیرکل استان و انجام بررسی های میدانی مشخص شد متاسفانه چند تن از پرسنل یگان حفاظت و اداره میراث فرهنگی دزفول با اخذ رشوه مجوز غیر قانونی صادر کرده اند. دوریش امیری افزود: در همین راستا پرونده به دبیرخانه هیئت رسیدگی به تخلفات سازمان ارجاع شد و در روز پنج شنبه 31 اردیبهشت ماه هیئت فوق العاده رسیدگی به تخلفات به منظور بررسی پرونده تشکیل جلسه داد که در اولین اقدام دو تن از کارمندان متخلف به سه ماه آماده به خدمت محکوم شدند تا برابر مقررات آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری و تکمیل مستندات تخلف نامبردگان در فرصت قانونی، جرم آنان مورد رسیدگی کامل قرار گیرد و احکام جرم متعاقبا صادر و اعمال شود. وی در ادامه در رابطه با ابلاغ اتهام به افراد نامبرده افزود: برابر مقررات ابلاغ اتهام صورت گرفته و نامبردگان یک ماه فرصت دفاع دارند.در ضمن از آنجایی که اخذ رشوه جرم است با معرفی نامبردگان به دستگاه قضایی پرونده برای رسیدگی به این دستگاه قانونی ارجاع می شود. معاون امور مجلس، حقوقی و استان های سازمان با اشاره به حساسیت سازمان در رابطه با حفاظت از آثار تاریخی کشور افزود: این سازمان با رویکردی که دارد به هیچ عنوان نسبت به اینگونه تخلفات یا تخلف مشابه آن چه از ناحیه کارکنان خود و چه از ناحیه سودجویان و فرصت طلبان کوتاه نیامده و چشم پوشی نمی کند. وی تاکید کرد: درزمینه پرونده مذکور، پیگیری جدی با سرعت عمل در صدور حکم درمورد کارکنان مجرم سازمان صورت گرفت تا درس عبرتی باشد برای سودجویان، تا دیگر شاهد چنین سوء استفاده هایی در مجموعه سازمان نباشیم و به این وسیله تلاش و زحمات شبانه روزی پرسنل خدوم و پرتلاش اداری و یگان حفاظت در نزد افکار عمومی زیر سوال نرود. وی در پایان سخنانش به حساسیت سازمان در زمینه بازگرداندن آثار تاریخی به کشور اشاره کرد و افزود: امروز سازمان میراث فرهنگی با همت و پیگیری رئیس سازمان و حمایت همه جانبه دولت تدبیر و امید تلاش می کند آثار تاریخی و فرهنگی را که سالیان سال به صورت غیر قانونی در اختیار دیگر کشورها از جمله امریکا قرار دارد را به کشور عزیزمان بازگرداند که تاکنون نیز دز این زمینه به موفقیت هایی نیز دست یافته ایم. 

منبع:http://www.chtn.ir/Default.aspx?tabid=84&articleType=ArticleView&articleId=99023

Comments are closed.