به نام خداوند جان و خرد

حضور گروه جیپسی‌ کینگز فامیلی در هاله‌ای از ابهام / پیروز ارجمند: هنوز چیزی قطعی نشده است

مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید هرچند اداره اماکن با حضور گروه جیپسی کینگ فامیلی در ایران مخالفت کرده است، اما در این زمینه مذاکره خواهد شد . . .

منبع:http://www.honaronline.ir/Pages/News-57900.aspx

Comments are closed.