به نام خداوند جان و خرد

جلسه رسیدگی به پرونده تخلف یکی از تپه های مجاورچغامیش فردا تشکیل می‌شود

معاون امور مجلس، حقوقی و استان های سازمان میراث فرهنگی از تشکیل هیئت ویژه رسیدگی به تخلفات اداری در زمینه تخلف چند تن از پرسنل میراث فرهنگی دزفول در خصوص صدور مجوز غیر قانونی تسطیح یکی از تپه های مجاور تپه چغامیش خبرداد.n00080962 s - جلسه رسیدگی به پرونده تخلف یکی از تپه های مجاورچغامیش فردا تشکیل می‌شود - جلسه رسیدگی به پرونده تخلف یکی از تپه های مجاورچغامیش فردا تشکیل می‌شود - جلسه رسیدگی به پرونده تخلف یکی از تپه های مجاورچغامیش فردا تشکیل می‌شود - جلسه رسیدگی به پرونده تخلف یکی از تپه های مجاورچغامیش فردا تشکیل می‌شود

منبع:http://www.honarnews.com/vdcewo8v.jh87pi9bbj.html

Comments are closed.